إعلان عن نتائج المقابلات الإنتقائية لشغل مهام مدير جهوي /إقليمي للصناعة التقليدية الشاغر

Catégorie : Poste de responsabilité

Statut : Clôturé

Departement : Artisanat et Economie Sociale

Date Limite : 15/06/2023